16 marca 2019 roku w Jeżyckim Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych EKOART. Podsumowano działalność ubiegłej kadencji, która nie tylko była przykładem stabilności Stowarzyszenia ale również budowania jego pozytywnego wizerunku. Utrwalił się obraz  Ekoartu jako organizacji zrzeszającej osoby z dorobkiem, twórcze i aktywne na różnych polach. Promującej zagadnienia proekologiczne poprzez sztukę i wydarzenia artystyczne skierowane do różnych pokoleń, głównie osób powyżej lat 50. Satysfakcjonującym wyjątkiem są skierowane do dzieci organizowane konkursy „Kredorysowanie” i „Speed Art” realizowane od wielu lat podczas Wielkopolskich Dni Ochrony Środowiska w Ogrodzie Botanicznym UAM. Podziękowano i wręczono pamiątkowe Dyplomy kilkunastu aktywnym Członkom i ustępującym Władzom Ekoartu: Witoldowi Zakrzewskiemu, Prezesowi Zarządu, Bożenie Fibik-Beim, Sekretarzowi Zarządu, Małgorzacie Zgoła i Barbarze Stachowiak, pełniącym funkcje Skarbnika oraz Rozalii Nowak, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Alojzowi Piątkowskiemu i Joannie Bobrzyk – Członkiniom tej Komisji. Ponownie wybrano Władze Stowarzyszenia na kadencję 2019-2022:

Skład Zarządu: Witold Zakrzewski – Prezes Zarządu, Julia Kaczmarczyk-Piotrowska – Sekretarz Zarządu i Barbara Stachowiak – Skarbnik, Członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej: Rozalia Nowak, Joanna Bobrzyk i Dorota Hajdasz.

Prezes nowego Zarządu Ekoartu podziękował wszystkim za aktywność, pogratulował wybranym i przedstawił propozycje działań w kolejnych latach.

Obrady przebiegły w serdecznej i konstruktywnej atmosferze.